logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | kompetens
5
archive,category,category-kompetens,category-5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

kompetens

Vad är kompetensen för en organisation? Är den alltid kopplad till en eller flera personer? Det sociala intranätet kan öppna för en omdefiniering av kompetensbegreppet. Betraktar vi kompetensutveckling inom organisationer, så finns det alltid en arbetsuppgift, gemensam för gruppen. Hur den ska utföras är föremål för...

I min studie "Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer" (2011, under utgivning) så tittar jag på hur sociala intranät kommer att påverka företg och organisationer. Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation...

Heldag i Kista Science Tower kring e-learning (http://www.promise.se/) inhöll många föredrag och sessions om och kring e-learning. Däremot lyste sociala medier med sin frånvaro. Formllt och informellt lärande var de många som var inne på. En viktig aspekt för lyckat e-learning, som många var inne på (med...