logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | lärande
7
archive,category,category-larande,category-7,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

lärande

Vad är kompetensen för en organisation? Är den alltid kopplad till en eller flera personer? Det sociala intranätet kan öppna för en omdefiniering av kompetensbegreppet. Betraktar vi kompetensutveckling inom organisationer, så finns det alltid en arbetsuppgift, gemensam för gruppen. Hur den ska utföras är föremål för...

I min studie "Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer" (2011, under utgivning) så tittar jag på hur sociala intranät kommer att påverka företg och organisationer. Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation...

I min studie Är sociala intranät framtiden? så jämför jag erfarenhetsutbyten i arbetslivet och finner bl.a. att det fysiska mötet är en förutsättning för att sociala intranät ska bli verklighet. I "bloggstormen" mellan Kartineholms-kuriren och Katrineholms kommunchef Mattias Jansson så blottläggs kanske något som är...

Jag tillhör dem som tror att en strikt målstyrd verksamhet inte är den optimala. I denna uppfattning får jag får visst stöd av Ellström (1992) som i en passus i boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet diskuterar mål under rubriken Måste det finnas mål för att...

Troligtvis håller många med om att motivation är viktigt för allt lärande. Att lära kräver någon form av handling - att lyssna, läsa, härma, träna etc. Således kan vi då fråga oss "Vad skapar handling?" istället för "Vad motiverar oss?". Vissa hävdar att motivation är...

Heldag i Kista Science Tower kring e-learning (http://www.promise.se/) inhöll många föredrag och sessions om och kring e-learning. Däremot lyste sociala medier med sin frånvaro. Formllt och informellt lärande var de många som var inne på. En viktig aspekt för lyckat e-learning, som många var inne på (med...