logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | sociala intranät
55
archive,category,category-sociala-intranat,category-55,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

sociala intranät

En undersökning kring intranät, utförd under 2012, visar på en del intressanta saker kring intranet 2.0 (sociala intranät) Enligt undersökningen så misslyckas över 50% av projekten pga ledningens ointresse, ledningens bristande stöd och/eller andra projekt som tar allt syre. Vidare kan vi utläsa att stora intranät-plattformar har...

Det sociala intranätets logik bygger på vår användning av sociala medier i den privata sfären. Men undersökningar visar att medarbetare helst av allt har en öga-mot-öga (s.k. face2face) kontakt med sin närmaste chef, istället för via ett virtuellt medium (1). Mats Heide visar i sin avhandling (2) att...

Köper du en konsulttjänst för att implementera ett nytt intranät uppstår flera frågeställningar: - Hur mycket ska en organisation betala för ett nytt intranät? - Uppstår värdet när implementeringen är klar? - Skapar lösningen av det ursprungliga problemet nya problemställningar som sedan måste åtgärdas? - Det asymmetriska förhållandet mellan...

Nu finns min studie tillgänglig för läsning och nedladdning. Studien finns på http://www.scribd.com/doc/51253947/Ar-sociala-intranat-framtiden-erfarenhetsutbyten-i-fysiska-och-virtuella-miljoer-Mats-Liljerehn-2011 Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation och delaktghet påverkar de sätt som vi utbyter erfarenheter, dvs lär av av varandra, Jag går jag igenom...

I min studie "Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer" (2011, under utgivning) så tittar jag på hur sociala intranät kommer att påverka företg och organisationer. Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation...

I min studie Är sociala intranät framtiden? så jämför jag erfarenhetsutbyten i arbetslivet och finner bl.a. att det fysiska mötet är en förutsättning för att sociala intranät ska bli verklighet. I "bloggstormen" mellan Kartineholms-kuriren och Katrineholms kommunchef Mattias Jansson så blottläggs kanske något som är...