logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | teori
11
archive,category,category-teori,category-11,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

teori

Att ge feedback till kollegor och anställda är viktigt. Att positiv feedback ger bättre effekt för gruppens möjligheter att få något gjort är inte heller något som är konstigt. Men få verkar förstå att förhållandet mellan positiva och negativa kommentarer bör vara 5,6:1. Harvard Business Review...

Vad är kompetensen för en organisation? Är den alltid kopplad till en eller flera personer? Det sociala intranätet kan öppna för en omdefiniering av kompetensbegreppet. Betraktar vi kompetensutveckling inom organisationer, så finns det alltid en arbetsuppgift, gemensam för gruppen. Hur den ska utföras är föremål för...

I min studie "Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer" (2011, under utgivning) så tittar jag på hur sociala intranät kommer att påverka företg och organisationer. Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation...

I en ny social intranät-värld på företag och organisationer, kommer intervallen mellan avbrotten att bli allt kortare. Nackdel eller potential? Jag vill gärna få reaktioner på: - hur ofta blir du avbruten av ankommande meddelanden? - ökar eller minskar din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter? Jag är intresserad av: -...

Jag tillhör dem som tror att en strikt målstyrd verksamhet inte är den optimala. I denna uppfattning får jag får visst stöd av Ellström (1992) som i en passus i boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet diskuterar mål under rubriken Måste det finnas mål för att...