logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Inledning
180
page-template-default,page,page-id-180,page-child,parent-pageid-21,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Inledning

.
Studiens fokus

Detta är en studie om utbyte av kunskaper och färdigheter i formen av erfarenheter, vilket jag valt att kallas erfarenhetsutbyte. Detta erfarenhetsutbyte sker på alla arbetsplatser, i olika former och på olika sätt. Ibland är det fysiska möten (informationsmöten, kaffepauser, avdelningsmöten) och ibland ett utbyte via virtuella miljöer. Detta erfarenhetsutbyte kan leda till ett lärande, kompetensutveckling eller en känsla av samhörighet. Vad skälet och utkomsten än är, så pågår det hela tiden.

Denna studie fokuserar på erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer och intresserar sig främst för virtuella miljöer med en interaktionsmöjlighet som liknar de sociala medierna. Brukas sociala medier internt på ett företag kan de kallas socialt intranät; detta är denna term som fortsättningsvis kommer att användas, för att skilja dessa bägge åt.

Frågeställningar

För att studera fenomenet erfarenhetsutbyte på arbetsplatser, avser jag att fråga svenska chefer i arbetsledande ställning om deras syn på
–       hur erfarenhetsutbytet fungerar idag
–       erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer (sociala intranät)
–       perspektiv på framtiden

Analysen ska sedan ske med utgångspunkt i erfarenhetsutbytet och med dessa underteman:
–       delaktighet, kompetensutveckling, lärande
–       envägskommunikation eller interaktion
–       nyfikenhet/motivation

Förutom dessa teman kommer studien att söka belysa följande frågeställningar:
–       är sociala intranät något som intresserar svenska företag i detta sammanhang?
–       kommer de intervjuade cheferna att aktivt engagera sig i ett socialt intranät inom en snar framtid?
–       förändrar sociala intranät karaktären på erfarenhetsutbytet?
–       kan vi dra några paralleller till erfarenhetsutbyte via fysisk möten?

Om studien

Studien bedrivs vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare är professor Marianne Döös.