logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Studie “Är sociala intranät framtiden?”. Läs i beta-version (uppdaterad)
301
post-template-default,single,single-post,postid-301,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Studie “Är sociala intranät framtiden?”. Läs i beta-version (uppdaterad)

Studie “Är sociala intranät framtiden?”. Läs i beta-version (uppdaterad)

I min studie “Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer” (2011, under utgivning) så tittar jag på hur sociala intranät kommer att påverka företg och organisationer.

Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation och delaktghet påverkar de sätt som vi utbyter erfarenheter, dvs lär av av varandra, Jag går jag igenom de olika miljöer på företag och organisationer där det förekommer ett sådant erfarenhetsutbyte och belyser det med citat från chefer från fem organsiationer/företag. Jag finner bl.a att det fysiska mötet alltid är en viktig komponent som inte får glömmas bort. Det går inte att sköta kommunikation kring ett nytt virtuellt medium, genom ett medium eller kanal som själv är virtuellt.

Läs studien i beta-version:
http://scr.bi/e0m7rI
Ingen nedladdning eller kopiering innan uppsatsen är spikad. Opposition den 18 februari.

Referera gärna till studien:
Liljerehn, M. (2011, under utgivning). Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer. Tillgänglig: http://scr.bi/e0m7rI

No Comments

Post A Comment