logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Det sociala intranätet och det nya arbetssättet: mognad innebär tidsvinster
253
post-template-default,single,single-post,postid-253,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Det sociala intranätet och det nya arbetssättet: mognad innebär tidsvinster

Det sociala intranätet och det nya arbetssättet: mognad innebär tidsvinster

Att införa ett nytt arbetssätt i en organisation är central del av införandet av ett socialt intranät. Initialt tar de flesta arbetsmoment längre tid – det kan vara svårt för en ovan användaren att se poängen: tidsvinsten kommer senare och i ett annat sammanhang.

Att göra saker på ett annorlunda sätt, kan vara tidskrävande, åtminstone i början. Man ska lära sig ett nytt arbetssätt och för den “ovane” användaren kan det dessutom upplevas som att arbetet är mångdubbelt större.

Skicka/publicera information: Verklig och upplevd tid
Tidsåtgång för den “ovane” användaren: Utskick eller publicering av
information – verklig och upplevd tidsåtgång vid ett förändrat arbetssätt.

Jämfört med den tid det tar för att skicka t ex ett e-mail på distributionslista, upplever den ovane användaren att t ex ett blogg-inlägg innehåller flera moment som inte krävdes tidigare: kategori ska sättas, etiketter läggas till och en summering skapas. Objektivt sett, så tar det tar längre tid, men det upplevs som att det tar ännu mer tid än vad det verkligen gör.

Det sociala intranätets landskap är både asymmetriskt och asynkront. Ökad tidsåtgång vs Fördelar/vinst är både separerade i tid (asynkront) och i sammanhang (asymmetriskt). Ett exempel är att när du t ex själv söker information, så blir den lättare att hitta. Tidsvinsten kommer alltså senare (asynkront), i troligtvist i ett annat sammanhang (asymmetriskt),

Under uppbyggnadsfasen av ett socialt intranät så kommer inte alla att ta till sig de nya kraven/möjligheterna, användandet kommer att vara ojämnt distribuerat, och användarnas inställning till arbetssättet i det sociala intranätet kommer att gå från mycket positiv till mycket negativ. Så kommer det att vara: acceptera detta för så småningom kommer användarna att mogna. Med ökad mognad ökar tidsvinsterna.

Tidsåtgång vid informationssökning i rleation till antalet mogna användare i det socialka intranätet

Nedlagd tid på informationssökning i relation till organisationens
mognad, i ett socialt intranät.

3 Comments
 • Mattias Jansson
  Posted at 21:52h, 14 December Reply

  Klokt, men viss frustration över tiden kan jag känna redan nu…

 • Kommunchef kommenterar – 14 December, 2010
  Posted at 22:34h, 14 December Reply

  […] Det sociala intranätet och det nya arbetssättet: mognad innebär tidsvinster- Klokt, men viss frustration över tiden kan jag känna redan nu… […]

 • Lönar sig en investering i ett socialt intranät?
  Posted at 15:37h, 07 April Reply

  […] inte nyttan med ett ändrat sätt att jobba utan upplever detta som ett hinder. Se mitt inlägg http://www.masterclass.se/larande/det-sociala-intranatet-och-det-nya-arbetssattet-mognad-innebar-tid… […]

Post A Comment