logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Din profil – vägen till en lyckad intranätsatsning
311
post-template-default,single,single-post,postid-311,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Din profil – vägen till en lyckad intranätsatsning

Din profil – vägen till en lyckad intranätsatsning

På väg att initiera ett projekt kring ett socialt intranät?

En lyckad satsning beror på många komponenter, men tre av dessa tycker jag framstår som särskilt viktiga: vilken plattform som man bestämmer sig för att använda, hur användarnas profiler ser ut samt vilken inställning alla i organisationen har.

Två av tre användare i en organisation tror att en kollega kan hjälpa dem att göra jobbet bättre, men samtidigt säger 40% att det har svårigheter att skapa rätt kontakter. Det kan bero på att bara 25% söker information eller försöker skaffa hjälp utanför sin egen avdelning (1).

Då drar jag slutsatsen att en viktig del av intranätet är att skapa bra profiler. Dessa profiler ska avspegla inte bara de anställdas organisatoriska hemvist och formella position utan fokusera på vilken bakgrund och vilka kunskaper varje individ har (dessa behöver inte vara kopplad till titel/funktion). Att aktivt arbeta med profilerna framstår som allt viktigare när jag följer diskussioner och debatter. En bra profil är förutom fullt sökbar, även en provkarta på vilka arbetsuppgifter denne har, vilka projekt som är aktuella och vilka inlägg och diskussioner som kan kopplas till innehavaren av profilen.

 

(1) Källa: Harris Interactive and Tacit Knowledge Systems.

No Comments

Post A Comment