logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | En social-intranät-bubbla på G?
280
post-template-default,single,single-post,postid-280,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

En social-intranät-bubbla på G?

En social-intranät-bubbla på G?

“På G” är ett hopplöst föråldrat uttryck, men det användes fortfarande när internet bubblade som mest och dog som hårdast, för 10 år sedan. Sedan kom internet tillbaka “big time” och en del har hängt med: bl a det faktum att det “nya” mediet måste ta hjälp av det “gamla” för att växa. Internetsajter som ville nå kunder i början av seklet, var tvungna att annonsera i gammelmedier som papperstidningar eller TV. Likheten är slående – idag så upptäcker många företag och organisationer att de måste övertyga sina anställda i fysiska möten för att få bollen i rullning med sociala medier. Man tvingas att jobba handgripligen i möten; ansikte mot ansikte, eller med “lektioner”, för att sätta upp konton, skapa bloggar och hjälpa till att publicera de första inläggen. Samtidigt måste man med enkla ord beskriva möjligheterna med ett internt internet och interna sociala medier – dvs det sociala intranätet.

Många hävdar säkert att så inte är fallet, men efter mina intervjuer med chefer i näringsliv och i organisationer, så är sanningen bistrare. Det tar tid. Det finns ingen automatik. Man kan inte få igång ett socialt intranät endast med hjälp av ett socialt intranät .

Många säger sig ligga i startgroparna, har startat eller kommit en bit. Gemensamt har de flesta företag och organisationer, att införandet är kopplat till svårigheter att få samtliga med på tåget: är inte de flesta med uteblir de största fördelarna med ett socialt intranät. Det är inte så, att ett socialt intranät är en snabb genväg till fördelar, utan det är mer av ett långlopp – med väldigt fina priser hägrande vid målet.

Är du företagsledare och sover illa om natten, för att det känns som om verkligheten kring sociala intranät springer i från dig, så kan du lugnt somna om. Det går inte så fort på flesta företag och organisationer, men den som vaknar först kommer att få ett försprång.

No Comments

Post A Comment