logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Lönar sig en investering i ett socialt intranät?
317
post-template-default,single,single-post,postid-317,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Lönar sig en investering i ett socialt intranät?

Lönar sig en investering i ett socialt intranät?

Köper du en konsulttjänst för att implementera ett nytt intranät uppstår flera frågeställningar:

– Hur mycket ska en organisation betala för ett nytt intranät?
– Uppstår värdet när implementeringen är klar?
– Skapar lösningen av det ursprungliga problemet nya problemställningar som sedan måste åtgärdas?
– Det asymmetriska förhållandet mellan kund och klient som består av konsultens makt (expertkunskaper) och klientens beslutande makt (initierar projektet, dvs godkänner att betala för det).

Troligtvis är nyttan med ett intranät att skapa förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte, att bygga kunskap och att utveckla kompetens (både individ och organisation). Detta är inte enkelt. Ett intranät består av komplex relationik som ska skapa ett mervärde för användarna och en viktig fråga är: när uppstår värdet med ett nytt intranät? I samma stund som det nya intranätet är tillgängligt för individerna i organisationen eller när nyttan av användandet har nått en viss nivå?

Några hållpunkter i ett intranätprojekt:

– välj ut de viktigaste delarna och fokusera på dem – försök inte att göra “allt” på en gång. Börja med kärnan och bygg vidare
– identifiera formella och informella intressenter – projektet initierat på en IT-avdelning, men informationsavdelningen har flest invändningar?
– håll ögonen på vinsterna med intranätet, stirrar ni bara på problemen kommer projektet aldrig att lyfta

Vinsterna med ett socialt intranät är både asymmetriska och asynkrona.  Individen ser inte nyttan med ett ändrat sätt att jobba utan upplever detta som ett hinder. Se mitt inlägg http://www.masterclass.se/larande/det-sociala-intranatet-och-det-nya-arbetssattet-mognad-innebar-tidsvinster/

 

 

1Comment
  • Det första steget!
    Posted at 15:26h, 07 February Reply

    […] Den enkla vägen är att gå till IT-avdelningen och göra det till ett  tekniskt projekt. Men ofta är det betydligt mer komplicerat än så. Det är en mängd frågeställningar som måste preciseras och svar som ska författas som kommer att indikera ambitionsnivån i projektet. Framför allt är den mänskliga faktorn som är svårare att förutse – hur kommer projektet att tas emot? (se bl a Lönar sig en investering i ett socialt intranät?). […]

Post A Comment