logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Släpp informationsmonopolet! Varför företag vinner på att släppa flödet fritt på intranätet
336
post-template-default,single,single-post,postid-336,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Släpp informationsmonopolet! Varför företag vinner på att släppa flödet fritt på intranätet

Släpp informationsmonopolet! Varför företag vinner på att släppa flödet fritt på intranätet

Välj den fria vägen för ert nya intranät! Den uppmaningen är det allt fler som skriver under på. Men många företagsledare vågar inte. Varför?

Om er organisation är på väg att starta upp ett nytt intranät finns det många frågor som pockar på uppmärksamhet. En fråga som ibland hamnar i problemhögen är hur informationen ska hanteras i det nya intranätet. Påfallande ofta så vill ledning och/eller informationsavdelning ha fortsatt kontroll på informationsflödet – vilket innebär att texter ska synas, godkännas för att sedan publiceras. Detta för att man vill ha kontroll på budskapet. Att släppa flödet fritt uppfattas som ett hot, trots att forskning visar att  de positiva sidorna med ett fritt informationsflöde överväger.

Information är makt, brukar det heta. Men för det stora flertalet anställda innebär uttrycket helt enkelt avsaknad av information, att information (och därigenom kunskap) är inlåst och oåtkomlig.

I vissa organisationer vill inte ledning och informationsavdelning släppa på sina “privilegier”. Detta beror enligt min mening på okunskap, rädsla eller en oförmåga att se fördelarna (som i de allra flesta fall är långt större än nackdelarna). Transparent och delad information är viktigt för en organisation som vill premiera kompetensutveckling, delaktighet och motivation. En transparent organisation leder till lojalitet och tillhörighet, som är en garant för att information inte missbrukas eller sprids utanför intranätet.

De företag som inser att ett transparent internt informationsflöde innebär en konkurrensfördel kommer att vara morgondagens vinnare. De kommer helt enkelt kunna dra större nytta av den kunskap och kompetens som finns inom företaget.

Läs gärna Karin Fribergs inlägg “Ledningen skräms av sociala intranät”
http://www.idg.se/2.1085/1.376675/ledningen-skrams-av-sociala-intranat


No Comments

Post A Comment