logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Är sociala intranät framtiden? Den digitala klyftan är fallgropen att undvika – KKurirens missade chans
297
post-template-default,single,single-post,postid-297,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Är sociala intranät framtiden? Den digitala klyftan är fallgropen att undvika – KKurirens missade chans

Är sociala intranät framtiden? Den digitala klyftan är fallgropen att undvika – KKurirens missade chans

I min studie Är sociala intranät framtiden? så jämför jag erfarenhetsutbyten i arbetslivet och finner bl.a. att det fysiska mötet är en förutsättning för att sociala intranät ska bli verklighet. I “bloggstormen” mellan Kartineholms-kuriren och Katrineholms kommunchef Mattias Jansson så blottläggs kanske något som är ännu viktigare: den digitala klyftan som mellan dem som räds tekniken och de som omfamnar den.

Svenska organisationer står på randen till ett skifte, där lärande, erfarenhetsutbyte och kommunikation kommer att flytta över i ett slags sociala medier anpassat till arbetsplatsen – det som populärt kallas sociala intranät. Detta skifte blottlägger en digital klyfta mellan ledning, chefer och anställda som går på tvärs genom organsiationerna. Å ena sidan de som känner sig bekväm i de digitala (virtuella) miljöerna, å andra sidan de som är skeptiska och föredrar traditionella vägar. Men precis som det framväxande e-samhället så kommer förutsättningarna bli allt mer ojämnlika på de båda planhalvorna. I e-samhället kommer helt enelt de som “bara” vill ha traditionell service att helt enkel få… sämre service. I arbetslivet så pekar flera studier på att ett aktivt deltagande i ett social nätverk ger ökade kontaktytor. Dessa ytor ökar en individs förmåga att lära, agera och påverka. Man kan till och med gå så långt att pröva med att påstå följande: kompetens är bl.a. ett mått på din förmåga att inhämta kunskaper i ett personligt nätverk. Desto större nätverk, desto mer möjlighter att inhämta den kunskap som du behöver för att kunna lösa en uppgift. Ditt nätverk blir ett mått på din kompetens.

I det nyligen uppblossade bråket mellan Katrineholms-kuriren och kommunchef Mattias Jansson så tycks det mig som att orsaken till “bråket” är den digitala klyftan. Vissa kan inte relatera till detta virtuella sätt att arbeta och har dessutom svårt att förstå förhållningssättet till transparens.

I min studie, där jag intervjuat chefer i fem organsiationer, så framkommer att det fysiska mötet är mycket viktigt för organsiationernas erfarenhetsutbyte. Vill organsiationen dessutom utveckla det virtuella sättet att arbeta, med ett socialt intranät, då är det fysiska mötet fac2face helt enkelt en förutsättning. Den digitala klyftan måste överbryggas. Att få medarbetare att röra sig in i den virtuella miljön låter sig inte göras genom ett virtuellt medium. Det kanske låter enkelt, kanske till och med självklart, men kräver uppmärksamhet. Med respekt för varandras positioner så kommer vi alla vidare. Detta har Mattias Jansson beaktat – Katrineholms-kuriren har en del kvar att lära.

Katrineholms-kuriren hade kunnat kritisera arbetet med den digitala klyftan, men missade chansen. Kanske var deras kritik till vissa delar befogad, men slarvades bort genom fokusering på bl.a godisätande. Nu lyckades man med konstycket att förvandla en behövlig debatt till något trivialt.

Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyte i fysiska och virtuella miljöer.
Läs studien på http://scr.bi/e0m7rI (uppdaterad länk)
(i beta-version, opposition den 18 feb).

Kommunchef Mattias Jansson finns på http://kommunchef.com
Katrineholms-kurirens artiklar finns bl.a. på http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.951636

No Comments

Post A Comment