logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Vad krävs av sociala medier i Enterprise 2.0?
130
post-template-default,single,single-post,postid-130,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Vad krävs av sociala medier i Enterprise 2.0?

Vad krävs av sociala medier i Enterprise 2.0?

Ett begrepp som ofta förekommer i diskussionerna kring intranät och sociala medier är Enterprise 2.0. Detta sistnämnda begrepp ska antyda att informationshantering/flöde har anammat idéer från sociala medier eller web 2.0.

För att bli intressant i en avhandling måste vi titta på om Enterprise 2.0 kan definieras. Detta inlägg är en del av definitionen och tittar på själva verktygen som används, vilken funktionalitet ska finnas?

McAfee (2006) gör ett försök att definierar vad vi måste förvänta oss av ett interna sociala medier (i ett sammanhang som kan betraktas som “Enterprise 2.0”):

Social software for an enterprise must have the following functionality to work well:
Search: allowing users to search for other users or content
Links: grouping similar users or content together
Authoring: including blogs and wikis
Tags: allowing users to tag content
Extensions: recommendations of users; or content based on profile
Signals: allowing people to subscribe to users or content with RSS feeds

För att få detta att fungera väl ska även följande beaktas:
easy-to-use software which does not impose any rigid structure on users
common platform to enable future collaboration between areas
strong and visible managerial support

Hinchcliffe (2007) la till följande till denna lista:

Freeform function: no barriers to authorship (meaning free from a learning curve or from restrictions)
Network-oriented function: requiring web-addressable content in all cases
Social function: stressing transparency (to access), diversity (in content and community members) and openness (to structure)
Emergence function: requiring the provision of approaches that detect and leverage the collective wisdom of the community

Referenser:

McAfee, Andrew, P. (2006): Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. MIT Sloan Management Review, Spring 2006, Vol.47, No.3

Hinchcliffe, Dion (2007). The state of Enterprise 2.0. Elektronisk resurs: ZDNET.com, London, October 22, 2007.

Enterprise social software
Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_social_software
Hämtad: 2010-11-15

2 Comments
  • Lean för informationsarbetare
    Posted at 13:46h, 17 November Reply

    […] I mitt eget arbete intresserar jag mig för hur kompetensutvecklingen företag kan tänkas se ut med hjälp av sociala medier för internt företagsbruk (det som ibland benämns Enterprise 2.0). […]

  • Made by Media
    Posted at 15:28h, 04 February Reply

    Tack för informationen!

Post A Comment