logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Kompetensutveckling och sociala medier
81
post-template-default,single,single-post,postid-81,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Kompetensutveckling och sociala medier

Kompetensutveckling och sociala medier

Kan sociala medier användas vid kompetensutveckling på företag? Ja, det beror lite på hur vi definierar sociala medier samt hur användandet ser ut.

De flesta skulle nog hålla med i förutsägelsen att internet i framtiden blir än mer integrerat i vår privata sfär och att arbetslivet följer efter. Utvecklingen inom sociala medier drevs initialt av människors fritidsintresse för sociala kontakter och nyfikenhet – företag har först på senare tid blivit aktiva med sociala medier – men då är det oftast som ett verktyg inom marknadsföring och/eller marknadskommunikation. När sociala medier diskuteras internt på företagen så uppmärksammas själva tillgängligheten – ska anställda få använda sociala medier på arbetstid eller inte?

En frågeställning som borde aktualiseras är om sociala medier ska användas för överföring av paketerad kunskap eller som en arena där lärande skapas av deltagarna. Det kan synas trivialt men frågan växer desto mer du studerar den – det är viktigt att ha en konsekvent linje om tanken är att sociala medier ska användas till kompetensutveckling.

Kompetensutveckling består traditionellt av paketerad kunskap: en stegvis trappa som leder till en nivå som kan examineras i någon form. Då passar det att betrakta sociala medier som en kanal för överföring. Men ofta uppfattar en deltagare de sociala medierna som just precis det som ordet antyder – ett socialt medium där du utbyter tankar och idéer och kan få svar på frågor. Problemet för en utbildningssamordnare är om kompetensutvecklingen ska ske genom aktivt deltagande i ett socialt medium så blir resultatet beroende på aktiviteten och kvaliteten på deltagandet. Det blir således oförutsägbart. I det senare fallet är individens aktiva engagemang avgörande för framgångsrikt lärande.

Dessa frågor är inte enkla. Jag tror att om man ska studera sociala medier och kompetensutveckling så är det ett styvt arbete att avgränsa studien och koncentrera sig på de delar som ligger närmast användaren. Här kanske anledningen finns till att det är påfallande lite som är skrivet kring sociala medier i vetenskapliga sammanhang. Företagens krav på en utredning och den vetenskapliga textens förutsättningar är svåra att matcha.

No Comments

Post A Comment