logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Lean för informationsarbetare
140
post-template-default,single,single-post,postid-140,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Lean för informationsarbetare

Lean för informationsarbetare

Lean är ett begrepp som förknippas med Toyota och fabriksproduktion. Men det används ofta i många andra sammanhang. Larsson och Gonzalz-Rivas gör ett försök att reda ut begreppen.

I mitt eget arbete intresserar jag mig för hur kompetensutvecklingen företag kan tänkas se ut med hjälp av sociala medier för internt företagsbruk (det som ibland benämns Enterprise 2.0).

Det jag fastnar för i hos Larsson och Gonzalez-Rivas är en sammanställning som refereras i en artikel i Computer Sweden. När tempot är högt och tiden begränsad så finns det risk att det är kompetensutvecklingen som får stå tillbaka. Det finns, enligt mitt sett att se det, två sätt att hantera detta. 1) integrera kompetensutvecklingen i det dagliga arbetet (både formellt och informellt) och 2) se till att ta död på tidstjuvarna. Här finns det en bra sammanställning av Larsson och Gonzalez-Rivas att ta del av:

9 tidstjuvar
• Brist på wikier och bloggar
• Mjukvara som släpar efter
• Överdriven rapportering
• Intensiv multitasking
• För hög beläggning
• Manuell datainmatning
• Begränsad bredbandskapacitet
• Gräns för e-postlagring
• Multipla informationsvägar

Vad har då kompetensutveckling med dessa tidstjuvar att göra? Egentligen inget, men de påverkar indirekt vår möjlighet att använda t ex sociala medier som en kanal för vår kompetensutveckling, enligt mitt sätt att se det. Arbetet med kompetensutveckling handlar om så mycket mer än kurser och utbildning, det handlar om att ge individen verktygen och öppna kanalerna för ett fritt informationsflöde och access till relevant information.

Begreppet kompetensutveckling måste breddas och involvera alla på ett företag. Då krävs det i många fall ett klart fokus på vad företaget har för målbild och att produktiviteten ökar. Larsson och Gonzalez-Rivas listar tre råd:

1. Vad efterfrågar kunden?
2. Informationsflödet = arbetsflödet.
3. Delaktiga medarbetare.

Ref:

Larsson, L och Gonzalez-Rivas, G (2010). Far from the factory – lean for the information age. Productivity Press.


No Comments

Post A Comment