logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Om sociala medier och kompetensutveckling
144
post-template-default,single,single-post,postid-144,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Om sociala medier och kompetensutveckling

Om sociala medier och kompetensutveckling

.
Sociala medier och kompetensutveckling är två
begrepp som är undflyende i sin natur och
betyder olika saker för olika människor.

Samtidigt är de intressanta eftersom de täcker in två olika aspekter av lärande på arbetsplatsen: kompetensutvecklingen som det allstädes närvarande momentet för en arbetstagare som arbetar med abstrakta ting (t ex information, kommunikation, tjänster) och sociala medier som informationsbärare i den digitala tidsåldern. Vi har de senaste åren bevittnat starten på det digitaliserade mediet med interaktionsmöjlighet, till skillnad från internet och TV som har formen av envägskommunikation med feedbackmöjlighet.

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många ting, men i detta sammanhang är det möjligheterna till interaktion via företagsspecifika nätverk som efterliknar de som vi har i vår privata vardag (1). Av någon anledning har användandets natur varit annorlunda inne på arbetsplatsen: vi har ett beteende privat och ett annat professionellt.

I min uppsats i våras (2) konstaterade en informant att familjära arbetssätt i sociala medier och sociala beteenden i den privata sfären ”flyter ihop” med arbetsrollen och belyser detta med ett exempel: företaget (ett stort multinationellt företag) etablerade ett nytt kontor i mellanöstern och anställde företrädesvis unga människor. Då var det aldrig en aktuell fråga om sociala medier skulle användas i arbetet – för dessa nya anställda var detta en självklarhet. Det var således en naturlig handlingsarena som ”dök upp” med de nyanställda, den behövde inte etableras eller startas upp.

Ref:

(1)
Artikel om sociala medier för internt bruk.

(2)
Liljerehn, M. och Forslund, Y (2010). Sociala medier – en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen.

No Comments

Post A Comment