logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Promise-dagen i Kista
59
post-template-default,single,single-post,postid-59,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Promise-dagen i Kista

Promise-dagen i Kista

Heldag i Kista Science Tower kring e-learning (http://www.promise.se/) inhöll många föredrag och sessions om och kring e-learning. Däremot lyste sociala medier med sin frånvaro.

Formllt och informellt lärande var de många som var inne på.
En viktig aspekt för lyckat e-learning, som många var inne på (med varierande ordval):

– vilja
– kompetens
– förmåga

Det ska vara relevant, förankrat och möte kraven på just-in-time (kan också kallas on-demand eller on-the-job-training).

Hur siktar man på rätt ambitionsnivå var ett annat tema i en session medwww.outsmart.se
lägsta nivån: kännedom (personalen vet att det finns, men efterfrågar egentligen inte)
mellan: kunskap (här gör företaget kunskapstester och söker att deltagarna ska öka förståelsen)
högsta:  kompetens (effektivisering, förbättrat sätt att jobba).

Håll koll på integrationen, den delen missar många.

No Comments

Post A Comment