logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Sociala intranät – inte bara socialisation i ett medium
330
post-template-default,single,single-post,postid-330,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Sociala intranät – inte bara socialisation i ett medium

Sociala intranät – inte bara socialisation i ett medium

Det sociala intranätets logik bygger på vår användning av sociala medier i den privata sfären. Men undersökningar visar att medarbetare helst av allt har en öga-mot-öga (s.k. face2face) kontakt med sin närmaste chef, istället för via ett virtuellt medium (1). Mats Heide visar i sin avhandling (2) att det finns starkt empiriskt stöd för att informell, face2face-kommunikation och att denna är den viktigaste formen av kunskapsöverföring i ett kunskapsintensivt företag.

Hur kan vi då motivera företag och organisationer att ta sig an den grannlaga uppgiften att implementera ett socialt intranät och, framförallt, övertyga personalen att det är så de ska jobba från och med nu? Det verkar som flera forskare anser det belagt att ett virtuellt medium inte kan ersätta ett fysiskt möte.

Det potentiella antal möten som kan uppstå i en virtuell miljö (som ett socialt intranät) är troligtvis mycket större än om en organisation endast förlitar sig på fysiska möten för erfarenhetsutbyten. Det torde vara så ett socialt intranät påverkar tillförseln av andras erfarenheter på ett positivt sätt, eftersom volymen av interaktioner har en potential att vara mycket mer omfattande. Detta säger dock inget om kvalitén –  blir den lidande med den ökade volymen och vad sker med lärandet i organisationen?

Vissa skulle nog påstå att det är bättre med ett fåtal högkvalitativa källor än många med kanske mer tveksam vandel. Men jag törs säga att en organisation har samma mål och en drivkraft som strävar åt samma håll och att detta i sig är en garant för att den erfarenhet som delas mellan individerna håller en viss nivå – en nivå som definitivt lyfter kunskaperna. Alltså, volym är bra. Den som har många kontakter och är aktiv har större chans att lyfta sin kompetens och att bidra positivt till företagets framgång.

I min sammanfattning av min studie så skriver jag att det fysiska mötet är fortfarande centralt, det sociala intranätet är framtiden och styrkan kommer att vara när dessa två ytterligheter samverkar. De företag som tar till sig det nya att sättet att dela sin kunskap och kompetens internt kommer också kommer att bli de som blir framgångsrika. Det sociala intranätet kommer att bli en absolut konkurrensfördel. Och detta snart.

 

Referenser:
(1) Nordisk kommunikation, 2007
(2) Heide, M. (2002). Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande. Diss. Lund:Sociologiska institutionen, Lunds Universitet
(3) Illeris, K. (2007). Lärande. Lund: Studentlitteratur.

.

 

 

No Comments

Post A Comment