logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Socialt intranät: vad är motorn i interaktionen?
245
post-template-default,single,single-post,postid-245,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Socialt intranät: vad är motorn i interaktionen?

Socialt intranät: vad är motorn i interaktionen?

Det sociala objektet är vad som binder människor samman i det sociala mediet, inte själva mediet eller människorna de interagerar med. Vad är det som avhandlas? är den centrala frågan och själva motorn i aktiviteterna.

En intressant vinkel på sociala intranät fick jag från Erik Fors-Andrée, VD på Juristjouren – det gäller att definiera vad som är det “sociala objektet” i den interaktion som pågår i ett socialt intranät. Vad är det för objekt vi ska förhålla oss till? Vad är det i verksamheten som är kärnan? Möjligtvis en aning akademiskt resonemang, men samtidigt en frågeställning som inte får mycket utrymme trots att den är mycket central enligt mitt sätt att se.

I det sociala mediet betraktas ofta som en kanal där människor utbyter tankar, idéer och erfarenheter – och att detta sociala intranät endast består av människor. Jyri Engström beskriver det på detta sätt:

The fallacy is to think that social networks are just made up of people. They’re not; social networks consist of people who are connected by a shared object. That’s why many sociologists (…) prefer to talk about ‘socio-material networks’, or just ‘activities’ or ‘practices’ (as I do) instead of social networks.

Det finns alltså ett behov av att betrakta det sociala intranätet, och deras ingående delar, efter vilket socialt objekt som det syftar på. Är det erfarenhetsutbyte, en specifik teknisk diskussion eller “bara” socialt prat? Alla har sina syften och förtjänster, men om du är ansvarig för ett socialt intranät måste du definiera dessa objekt för att kunna vara konsekvent i upplägget och hanteringen av intranätet. För den centrala frågan är: hur kan jag göra det sociala intranätet ännu effektivare för användarna? Det ska vara relevant, säkerställt, användbart och bli en naturlig del av arbetsflödet.

Erik finns på
www.vd-blogg.se
http://definitionofdone.blogspot.com/

Läs mer om sociala objekt på
http://www.zengestrom.com/blog/2005/04/why-some-social-network-services-work-and-others-dont-or-the-case-for-object-centered-sociality.html

No Comments

Post A Comment