logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Det krävs mod…
212
post-template-default,single,single-post,postid-212,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Det krävs mod…

Det krävs mod…


En utmaning när man introducerar ett nytt, socialt intranät är att ändra sättet att skriva. Det krävs mod att våga bryta mot invanda mönster och det är en faktor som måste läggas in i beräkningen.

Traditionellt text för intranetsidor och kommunikation via e-post innebär att texterna är “färdiga” – medan en bärande tanke i det sociala intranätet är att dela textfragment, tankar och idéer med varandra: det skrivna behöver inte vara färdigformulerat, utan skapas i interaktionen mellan deltagarna. En diskussion med många inlägg skapar ett nytt sätt att se på texten och tankarna texten innehåller. Detta förhållningssätt är svårt för många – det jag lämnar ifrån mig “ska jag kunna stå för”. Men i en diskussion så kan en text bestå av en tanke, ett fragment, ett halvfärdig och ofullständigt resonemang. Själv trodde inte jag att detta var ett problem, men i de intervjuer jag haft som empiri till studien, så visade det sig att det var en fråga som sysselsätter många företag.

Hur får man anställda att börja använda nya kanaler? Utan att föregripa resultatet, så kan jag peka på några saker verkar viktiga:
– skapa trygghet i att tankar/texter kan vara fragment/utkast
– att bryta mot invanda kommunikationsmönster och sättet att skriva kräver mod
– den viktiga, intressanta informationen ska gå i de nya kanalerna
– det tar tid att skapa en kultur att interagera

6 Comments
 • Kommunchef kommenterar – 2 December, 2010
  Posted at 22:31h, 02 December Reply

  […] Det krävs mod…- Mod är en bortglömd förutsättning för att vara kompetent. Vilket jag också tjatatde med Mats om när vi träffades igår. […]

 • Anders Bark
  Posted at 09:04h, 03 December Reply

  När ordet “mod” dyker upp kommer jag osökt att tänka på “Courageous Training”, d v s det ramverk som Brinkerhoff och Mooney arbetat fram för training manangement. De har skrivet en mycket läsvärd bok med samma namn.
  //Anders

  • Mats Liljerehn
   Posted at 15:24h, 03 December Reply

   Tack för tipset, Anders.
   Vet du om deras resonemang är inriktat på intranät och erfarenhetsutbyte/interaktion?

 • Anders Bark
  Posted at 11:22h, 07 December Reply

  Intranät specifikt – nej, skulle jag säga.
  Erfarenhetsutbyte och interaktion – ja, definitivt. Fast det krävs nog att man gör en intolkning.

  Ordet “courageous” syftar f ö främst på det faktum att de fletsa training managers och organisatörer behöver gå utanför sin tradtionella “comfort zone” om det verkligen skall bli business resultat av initiativ för kompetensutveckling. T ex konstaterar Brinkerhoff och Mooney att sådana initiativ måste involvera betydligt fler intressenter än utbildningsavdelningen och studenten (“avsändare” och “mottagare”).

  • Mats Liljerehn
   Posted at 12:08h, 09 December Reply

   Som om av en händelse skriver jag i min studie om erfarenhetsutbyte, under titeln “Det sociala intranätet: Erfarenhetsutbyte i en virtuell miljö” med en grundläggande tanke att kunskaper bygger på tidigare erfarenheter och att ett utbyte av erfarenheter får kunskaper att växa. Mod, motivation och det sociala objektet (http://bit.ly/ffrHXV) är viktiga infallsvinklar.

 • Större öppenhet och delaktighet i ledningens arbete | VD-BLOGG
  Posted at 13:44h, 09 December Reply

  […] blev även intervjuad av Mats Liljerehn om delaktighet och sociala intranät. Samma dag skrev Mats Det krävs mod… Ska försöka sammanfatta min syn på […]

Post A Comment