logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | definition
37
archive,tag,tag-definition,tag-37,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

definition Tag

I min studie "Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer" (2011, under utgivning) så tittar jag på hur sociala intranät kommer att påverka företg och organisationer. Studien tecknar en teoretisk bakgrund kring lärande och kmpetensutveckling och tittar på hur element som nyfikenhet, motivation...

Jag tillhör dem som tror att en strikt målstyrd verksamhet inte är den optimala. I denna uppfattning får jag får visst stöd av Ellström (1992) som i en passus i boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet diskuterar mål under rubriken Måste det finnas mål för att...

Källkritik är ett svårt område att hantera för många. Vi har tillgång till enorma mängder med information som är lätt att kopiera eller länka till. Hur ska vi då gå till väga för att bedöma källans trovärdighet? I min uppsats intervjuade jag en person som talade om...