logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Det sociala intranätet: hur ofta blir du avbruten? Minskar intervallerna ytterligare med nya verktyg?
285
post-template-default,single,single-post,postid-285,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Det sociala intranätet: hur ofta blir du avbruten? Minskar intervallerna ytterligare med nya verktyg?

Det sociala intranätet: hur ofta blir du avbruten? Minskar intervallerna ytterligare med nya verktyg?

I en ny social intranät-värld på företag och organisationer, kommer intervallen mellan avbrotten att bli allt kortare. Nackdel eller potential?

Jag vill gärna få reaktioner på:
– hur ofta blir du avbruten av ankommande meddelanden?
– ökar eller minskar din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter?

Jag är intresserad av:
– statistik på intervaller och frekvens för inkommande meddelanden
– undersökningar inom området

Bakgrund:
Med nya verktyg och funktioner, som stadigt vinner mark på företagens intranät, kommer den tid som förflyter mellan varje ankommet meddelande i olika kanaler, att minska. Kommer vi att få tid att ostört utveckla våra tankar? Hur ska vi agera för att inte övervakning av Twitter-konton, Yammer och e-post ska konsumera all vår tid?

Vad vinner ett företag på att införa ett socialt intranät, där informationsfrekvensen ökar, den ostörda tiden minskar? Eller förflyttar vi vårt kreativa arbete från kontinuerligt ostört arbete, till ett fragmentiserat utbyte i ett socialt medium där själva interaktionens (höga) frekvens är en fördel?

Att utveckla och formulera tankegångar och idéer kräver ett visst mått av kontinuerlig tid, som inte hackas sönder av inkommande e-post och meddelanden. Vi får allt mindre tid mellan avbrotten och att följa ett Twitter-flöde kräver mycket uppmärksamhet. Lägg därtill alla andra sociala medier, annan kommunikation som vi inte kan styra (bara stänga av) så går inte ekvationen ihop.

Är det kontinuerliga flödet eller nackdel eller en potential?

2 Comments
 • Mattias Jansson
  Posted at 22:08h, 25 January Reply

  Någon sa en gång till mig;
  En av de positiva sakerna med sociala kanaler är att budskapen finns kvar. Det gör inte det som händer mellan människor i “köttvärlden”.

 • Kommunchef kommenterar – 25 January, 2011
  Posted at 22:31h, 25 January Reply

  […] Det sociala intranätet: hur ofta blir du avbruten? Minskar intervallerna ytterligare med nya verkty…- Någon sa en gång till mig;En av de positiva sakerna med sociala kanaler är att budskapen finns kvar. Det gör inte det som händer mellan människor i ”köttvärlden”. […]

Post A Comment