logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Tre viktiga punkter för ett socialt intranät
220
post-template-default,single,single-post,postid-220,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Tre viktiga punkter för ett socialt intranät

Tre viktiga punkter för ett socialt intranät


I ett intressant inlägg om sociala medier på företag, så citeras flera talare som har pusselbitar till den person som försöker förstå hur ett framgångsrikt socialt intranät skapas. 
 
– bra profiler är nyckeln!
– redaktörer/värdar krävs
– arbetet med strukturen är större än det rent tekniska
 
Den första punkten, som jag också poängetarat i många sammanhang, är profiler. En central del i många sociala medier är profilen på en person, ju mer information som jag kan se, desto bättre möjlighter att skapa en gångbar relation med den personen (jag får en bild av vad personen kan, vad har denne gjort förut, vilka intressen han har, vilka skolor han gått på etc). Ett exempel som nämns är från PriceaterhouseCoopers, där man använt ett register från HR för att fylla i 60 punkter på varje person, för att skapa en fyllig profil/presentation redan från början.
 
I ett inlägg av Angela Ashenden noteras att det är nödvändigt att fokusera på diskussionsforums, bloggar och användarprofiler. My point exactly! Det är den absolut viktigaste delarna i ett lyckat arbete med ett social intranät – att de som deltar i gemenskapen lär känna varandra, sedan diskuterar de och fortsätter med att delge sina idéer på sin egen blogg.  
  
Ashenden var också inne på en annan tanke, som jag varit inne på tidigare och som dessutom får stöd i en avhandling (Carlén 2010): det finns ett stort behov av en “redaktör” eller “värd” för det sociala intranätet, en person som styr, uppmuntrar och bidrar till diskussioner och inlägg. Detta arbete är långt mycket större och kräver stora resurser, konstaterar Carlén, och fundrar kring varför investeringen i ett socialt intranät ofta bara mäts i termer av tekniska parametrar. Ashenden är inne på samma mynt, men en annan sida, och konstaterar att arbetet att förändra kulturen i företaget (att få människor att börja använda den sociala verktygen i sitt dagliga arbete) är en långt större utmaning än just de tekniska grundförutsättningarna.
Ashendens bild av det sociala intranätet är klockren!

Angela Ashenden

Angela Ashenden: Social intranet honeycomb

Ref: 

Blog-inlägg på Currybet
http://www.currybet.net/cbet_blog/2010/12/social-media-enterprise-online-information.php 

Angela Ashenden
http://twitter.com/#!/aashenden  

Carlén, U. (2010). A professional community goes online – a study of an online learning community in general medicine. Göteborgs universitet: Institutionen för tillämpad IT.  

 

2 Comments
  • Erik Fors-Andrée
    Posted at 16:40h, 08 December Reply

    Jag tycker att “sociala objekt” är ett mycket starkt koncept vad gäller att bygga så kallat sociala webbplatser, som intranät. Man måste identifiera VAD det är som ska föra människor samman. Se till exempel http://definitionofdone.blogspot.com/2009/11/social-objekt-galler-inte-bara-sociala.html

  • Mats Liljerehn
    Posted at 10:18h, 09 December Reply

    Det här var en mycket bra vinkel. Som du påpekar så gäller det att definiera vad det sociala intranätet är, hur det ska användas och vad utkomsten ska vara – snarare än att diskutera verktyg och göra jämförelser till privat använding av sociala medier.