logo
Check out our best work:
Mats Liljerehn | Mikroanalyser
65
post-template-default,single,single-post,postid-65,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Mikroanalyser

Mikroanalyser

Källkritik är ett svårt område att hantera för många. Vi har tillgång till enorma mängder med information som är lätt att kopiera eller länka till.

Hur ska vi då gå till väga för att bedöma källans trovärdighet?

I min uppsats intervjuade jag en person som talade om social relevans istället för informationsvalidering av traditionellt snitt. Tanken var att  utföra ”mikroanalyser” av tillgängliga fakta kring den person som är källan till den information vi inhämtar, som ett mått på trovärdigheten. Tillräcklig volym av mikroanalyserad och positivt validerad information ger tillslut en samlad bild, en slags omdöme, kring informationens beskaffenhet, helt baserat på resultaten av dessa mikroanalyser.

Slutsatsen är att detta sätt att analysera är fokuserat på personcentrerad validering och inte specifikt på den information personen förmedlar (jämför traditionell nyhetsförmedling och uttrycket “från vanligtvis välunderrättade källor”).

Jag tror att detta blir framtidens melodi. Kan vi verifiera avsändaren kommer vi att ha hög tillförlitlighet till materialet som presenteras.

No Comments

Post A Comment